• Vadovai
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Romualdas Juozapaitis
  Direktorius
  Laima Vaitiekūnaitė
  Direktoriaus pavaduotoja
 • Administracija
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Birutė Žuromskienė
  Vyriausioji finansininkė
  Antanas Razmus
  Ūkio skyriaus vedėjas
  Valentina Mušinskaja
  Personalo ir raštvedybos inspektorė
  Jolanta Urbanovič
  Viešųjų pirkimų specialistė
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-22