Kultūros dalies paslaugos

  • Kongresų, konferencijų, suvažiavimų, susitikimų, seminarų, koncertų, festivalių, spektaklių , kūrybos vakarų, švenčių, filmų peržiūrų, vakaronių, konkursų, parodų, mugių organizavimas, aptarnavimas ir vykdymas;
  • Meno būrelių, studijų, kursų organizavimas ir aptarnavimas;
  • Profesionalaus bei mėgėjų meno propagavimas ir sklaida;
  • Vakaronių, įvairių proginių švenčių organizavimas ir aptarnavimas.

SALĖS
Koncertų salė
740 vietų (633 stacionarios, 107 papildomos vietos). Kino ekranas, stacionari garso aparatūra, aptarnaujantis personalas (apšvietėjas, garso režisierius, administratorius, scenos technikas), papildomos patalpos organizatoriams bei dalyviams.Baleto salė
Plotas 100 kv.m. (veidrodžiai, porėmiai, parketas).

Choreografijos salė
Plotas 100 kv.m. (veidrodžiai, parketas).

Šokių salė
Plotas 200 kv.m. (veidrodžiai, parketas).

Kavinės salė
Plotas 80 kv.m. (veidrodžiai, parketas)
 

Baro patalpos

Kitos salės
Plotas  60 kv.m (veidrodžiai)

REPETICIJŲ KAMBARIAI
Plotas iki 30 kv.m.

PARODINIS PLOTAS
I aukšto fojė plotas 500 kv.m.

III aukšto fojė
Plotas 600 kv.m.

Iš viso galima įrengti iki 500 kv.m. stendinio ploto, tinkamo parodoms, mugėms, prezentacijoms organizuoti.

Dėl informacijos skambinti direktoriaus pavaduotojai Laimai Vaitiekūnaitei,
tel. (8 5) 271 9147, mob. tel. +370 686 71 712, el. p. [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-11