Įstaigos likvidavimas

Data

2022 05 20

Įvertinimas
2

L i k v i d u o j a m a  Viešoji įstaiga Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmai, juridinio asmens kodas 191007094, buveinės adresas - Žirmūnų g. 1E, LT-09239 Vilnius.

(Vidaus reikalų ministro 2022 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. 1V-367).

Viešosios įstaigos likvidatorius - Indrė Gasperė, tel. (8 5) 271 8500, 8 686 17166.